ARCHITEKTONICZNE BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH

GACEK & HOFFMAN Sp. z o.o.

O NAS

Nasz zespół to doświadczeni projektanci rożnych branż: architekci, konstruktorzy, projektanci instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, projektanci dróg i architektury krajobrazu. Współpracujemy na stałe z specjalistami w zakresie hydrologii, geodezji, geologii, archeologii, ochrony zabytków, a także w zakresie wykonania kosztorysów, audytów energetycznych, operatów środowiskowych i pozwoleń związanych z ochrona środowiska. Nasze projekty są konsultowane i opiniowane z współpracującymi z nami rzeczoznawcami budowlanymi, rzeczoznawcami do spraw ochrony p.poż. zagrożenia wybuchem, warunków sanitarnych i BHP.

25

lat doświadczenia

Nasze biuro działa na rynku budowlanym od 1995 roku. Tworzy go wysoko wykwalifikowany zespół ludzi zaangażowanych i kreatywnych.

DZIAŁALNOŚĆ

PROJEKTOWANIE

Wykonujemy wielobranżowe dokumentacje projektowe obiektów o różnej skali i funkcji wraz z pozyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i dokumentów formalno–prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych oraz otrzymania pozwolenia na budowę wraz z uszczegółowieniem poprzez wykonywanie projektów wykonawczych i sprawowanie nadzorów autorski na budowie.

EKSPERTYZY

Wykorzystując nowoczesne technologie i oprogramowanie, stosując najnowsze rozwiązania materiałowe, korzystając z bogactwa tradycji w architekturze wyrażanego w nowoczesnej formie, przygotowujemy dokumentacje we wszystkich branżach niezbędnych do zrealizowania danego obiektu – od analiz wstępnych dotyczących działki zainwestowania, poprzez studia programowo-przestrzenne, projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze po nadzór autorski na budowie. Uczestniczymy też na etapie uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Pełnimy, na wniosek Inwestora funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego i zastępstwa inwestorskiego.

PORTFOLIO

SONEL

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

DOZAMEL

HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA

HEICHE

HALA GALWANIZERNI i OBROBKI POWIERZCHNIOWEJ

HOSPICJUM

ZESPOŁ HOSPICYJNO–OPIEKUŃCZO–EDUKACYJNY

KESSEL

HALA MAGAZYNOWEA

TECE INDUSTRIAL

HALA PRODUKCYJNA

TECHNISAT

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO